POONUDOM

หน้าหลัก หน้าหลัก ผลิตภัณฑ์ วิสัยทัศน์ อัลบั้มภาพ สาระน่ารู้ ติดต่อเรา

Commodities are powered by Investing.com
Free Counter
Hit Counter

อะฟลาทอกซิน (Aflatoxin)

เป็นสารพิษที่เป็นสารก่อมะเร็ง เกิดจากเชื้อราหลายชนิด  แต่มี่พบมาก  คือ เชื้อรา  Aspergillus flavus  โดยเจริญเติบโตได้ดีในที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูง (80 - 85 %) และมี

อุณหภูมิประมาณ 25 - 40 องศาเซลเซียสวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่พบสารอะฟลาทอกซิน มาก ได้แก่ เมล็ดข้าวโพด ถั่วลิสง เมล็ดฝ้าย กากถั่วลิสงฯลฯ

 

 

 

 

 

อาการของสัตว์ที่เกิดจากสารอะฟลาทอกซินสารอะฟลาทอกซินจะยับยั้งการสัง

เคราะห์โปรตีนในสัตว์  โดยอาการของสัตว์โดยทั่วไปเมื่อได้รับสารนี้ที่ระดับ 0.5 ppm  จะมีอาการเบื่ออาหาร ตับพิการ โตช้า แต่ถ้าได้รับสารพิษ 1.0 ppm จะโตช้ามากไม่กิน

อาหารตับไตพิการ  ถ้าสัตว์ได้รับสารอะฟลาทอกซินมากถึง 2.0 ppm  จะมีอาการซึม อุจจาระและปัสสาวะเป็นเลือดและตายภายใน 1-3 วัน


Commodities are powered by Investing.com
Free Counter
Hit Counter