POONUDOM

หน้าหลัก หน้าหลัก ผลิตภัณฑ์ วิสัยทัศน์ อัลบั้มภาพ สาระน่ารู้ ติดต่อเรา

Commodities are powered by Investing.com
Free Counter
Hit Counter

Commodities are powered by Investing.com
Free Counter
Hit Counter
สาระน่ารู้

มิโมซีน (Mimosine)

ความเป็นพิษของมิโมซีนเกิดขึ้นเนื่องจากจะไปยับยั้งการสร้างฮอร์โมนไทร๊อกซีน

(Thyroxine)ทำให้ต่อมไทรอยด์ขยายใหญ่เกิดเป็นโรคคอหอยพอกพืชอาหารสัตว์ที่พบ

สารมิโมซีนสูง ได้แก่ กระถิน (Leucaena spp.) ทุกพันธุ์ ไมยราบพื้นเมือง

(Mimosa pudica)ในกระถินจะพบมิโมซีนมากในใบและเมล็ดโดยพบในใบอ่อนมากกว่า

ใบแก่ สำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้องสามารถใช้ใบกระถินได้ถึง50เปอร์เซนต์ของอาหารสัตว์สุกร

ในอาหารสัตว์ปีกไม่ควรเกิน 5 เปอร์เซนต์ ในอาหารสุกรไม่ควรเกิน10เปอร์เซนต์และ

อาหารโคไม่ควรเกิน 50 เปอร์เซนต์

อาการของสัตว์มี่เกิดจากสารพิษมิโมซีนในสัตว์เคี้ยวเอื้องมิโมซีนมีผลทำให้

ประสิทธิภาพการย่อยเยื่อใยของแบคทีเรียในกระเพาะรูเมนลดลงทำให้สัตว์เจริญเติบโต ช้า ส่วนในสัตว์กระเพาะเดี่ยว เช่น ม้า สุกร เป็ด ไก่ กระต่าย จะมีอาการขนร่วง ทั้งนี้

เพราะมิโมซีนไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์บางตัวจึงเป็นสาเหตุทำให้ขนร่วง